De grootste succesfactor,…..dat ben je zelf!

Op 3 februari heeft staatssecretaris Van Dam de tweede kamer geïnformeerd dat de Europese commissie het Nederlandse maatregelenpakket om de fosfaatproductie te reduceren constructief en positief kritisch heeft beoordeeld. Publieke borging, verenigbaarheid van de maatregelen met de geldende kaders voor staatssteun, mededinging en marktordening en een goede monitoring van de effectiviteit zijn daarbij van groot belang. Om de derogatie voor 2017 te behouden (en om met de Europese Commissie te kunnen spreken over voortzetting van de derogatie vanaf 2018), moet het maatregelenpakket fosfaatreductie 2017 worden uitgevoerd en moet uit de monitoring blijken dat de maatregelen voldoende effectief zijn. “Dat zal het hele jaar veel inspanning van alle betrokken partijen en ondernemers vragen”, aldus van Dam in zijn brief… De melkveehouderij is hiermee het tijdperk van melkreductie ingetreden en maakt zich op voor fosfaatrechten, met inzet het behoud van derogatie. De uitwerking en gevolgen voor lange termijn moeten nog blijken. 


Is het melkreductieplan en de fosfaatwetgeving slecht voor de Nederlandse kostprijs en concurrentiepositie? Wij zeggen hierop Ja en Nee.  

Ja omdat elke opgelegde beperking leidt tot extra kosten en administratieve lasten. En nee omdat dit er voor lijkt de zorgen dat de derogatie behouden blijft en dat is voor de sector een positieve uitslag.
De prijs van de landbouwgrond draagt namelijk bij aan de relatief hoge kostprijs van de Nederlandse melkveehouder. Verlies van derogatie betekent dat per hectare minder kan worden bemest en dat een duur productiemiddel als grond nog minder efficiënt benut kan worden. Dit kost geld. De afspraak die Nederland indertijd met Europa heeft gemaakt over de maximale fosfaatproductie was in feite al de eerste aanzet voor een fosfaatquotum. De gevolgen daarvan ondervinden we nu.

Het zijn echter vooral de bedrijven die de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in uitbreiding van stalcapaciteit en of grond met de daarbij behorende financiële verplichtingen die de grootste gevolgen ondervinden: Gedwongen inkrimpen kost simpelweg geld. Het is te hopen dat de gestegen melkprijs de pijn voldoende zal verzachten. Maar steeds meer ondernemers ondervinden een kritische opstelling van hun kredietverlener. Waar in het verleden een kredietaanvraag aan de keukentafel werd geregeld, moet nu een gedegen bedrijfsplan worden overlegd. Ook (kleinere) bedrijven, met redelijk lage financiering, merken terughoudendheid bij de behandeling van financieringsaanvragen.

Doelen, visie, strategie

Ondernemers met een visie en daar ook naar handelen, zullen sneller inspelen op veranderende omstandigheden. Maar hoe doe je dat? Met het formuleren van heldere doelen maak je duidelijk wat je wil. Met kennis en inzicht in de technische en financiële bedrijfsresultaten laat je zien wat je kan (waar je goed in bent). Het zien van kansen en bedreigingen (visie) en daarmee aan de slag gaan geeft de richting aan van de gewenste bedrijfsontwikkeling (strategie).

En waar liggen dan de kansen?
Een samenwerkingsverband tussen een groeier en stopper ‘kan’ een interessante optie zijn. Door het vormen van een vennootschap of maatschap waarin de gve-referenties en toekomstige productierechten worden ondergebracht kunnen rechten zonder afroming en zonder fiscale afrekening worden overgedragen. Wil je dit jaar nog gebruik maken van deze voordelen dan moet de samenwerking voor het in werking treden van de regeling geregistreerd worden.

Ondernemen op gevoel of met verstand? Maak je eigen bedrijfsplan.
Het aantal ondernemers die puur op gevoel kunnen ondernemen neemt steeds verder af. De praktijk leert dat alleen op gevoel ondernemen niet meer werkt. Een gedegen kennis en inzicht in de technische en financiële resultaten van de onderneming is een basisvoorwaarde om toekomstgericht te kunnen blijven ondernemen (of we dit nu leuk vinden of niet). Nog te vaak spreken we ondernemers die echt niet weten hoe hun kostprijs in elkaar zit, wat de kritieke melkprijs is en of bijvoorbeeld een overzicht kunnen laten zien van openstaande schulden. We zijn van mening dat dit in een gesprek met bijvoorbeeld een kredietverlener het vertrouwen niet zal vergroten.

De grootste succesfactor…….. dat ben je zelf!
Al te vaak laten we ons verleiden om in de slachtofferrol te kruipen en externe factoren de schuld te geven van ontstane problemen. En ja …… er zijn externe factoren (bijvoorbeeld de melkprijs en of de wetgeving) waar we weinig invloed op kunnen uitoefenen. Maar er zijn ook veel zaken waar we wel invloed op hebben: Inzicht en kennis van zaken, weten wat je sterke en zwakke punten zijn, kansen zoeken, zien en pakken, risico’s in kaart brengen en afdekken, de technische en financiële administratie op orde hebben, efficiënt werken, goede interne en externe communicatie zijn allemaal onderwerpen waar je als ondernemer zelf wat aan kan doen. En dat maakt dan net het verschil: Kortom de grootste succesfactor voor een beter bedrijfsresultaat……….dat ben je zelf!


Print
0 Reacties

Categorieën: Nieuws, Ondernemingsplan, PersoonlijkAantal views: 2303

Tags: SuccesfactorBedrijfsplan

Klaas de JongKlaas de Jong

Andere items van Klaas de Jong

Contact auteur

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x