Lage melkprijs, ga weiden!

U merkt het in de portemonnee; de lage melkprijs. Recent besteedde het NOS journaal hier een nieuwsitem aan, en daarin werd aangeven dat momenteel één op de drie melkveehouders zich in financiële problemen bevindt. Het duurt niet lang of de maïs moet de grond in en u staat startklaar om de eerste snede in te kunnen kuilen. Dit brengt de nodige kosten met zich mee en nu de melkprijs op korte termijn eerder lijkt te dalen dan te stijgen, is het van levensbelang voor uw bedrijf om de kosten in de hand te houden. 

Weidegang
In landen als Ierland en Nieuw-Zeeland weten ze hoe ze de kosten laag moeten houden. Simpel werken, maar vooral veel weiden. Een koe die buiten loopt gaat haar voer zelf halen, die hoef je dus niet te voeren, je hoeft het gras niet te maaien, niet in te kuilen en niet op te slaan, en ook de mest die al in het land komt hoeft niet meer uitgereden te worden. Leuk en aardig hoor ik u denken, maar we zijn hier in Nederland en we werken hier wel net even anders. Maar uit onderzoek blijkt dat ook hier het weiden van koeien kan leiden tot een hoger arbeidsinkomen. Zo is in figuur 1 te zien dat hoe meer vers gras de koeien met beweiding opnemen hoe beter het financiële resultaat is. 
 


Figuur 1: Inkomen weiden ten opzichte van opstallen in relatie tot de hoeveelheid 
Vers gras opname in kg droge stof per koe per jaar per grondsoort 
(Van den Pol-van Dasselaar et al. 2013; Weidegang in beweging).  


Ieder bedrijf is anders

Natuurlijk zijn er bedrijven waar weidegang lastiger is of waar het gewoon simpel weg niet gaat. Denk aan een kleine huiskavel, of bij het melken met een automatisch melksysteem waarbij een heel andere beweidingssysteem past dan bij traditioneel melken. Maar het spreekwoord zegt; waar een wil is, is een wei. En bij een kostprijs van weidegras die gemiddeld ongeveer 10 cent lager is per kg droge stof dan die van kuilgras kon weiden ook voor u weleens de manier zijn om de kostprijs te drukken. Bovendien geven de meeste melkverwerkers een extra bonus op de melkprijs bij weidegang, en als u dit jaar de koeien voor de eerste snede weidt kunt u in aanmerking komen voor een extra premie van €700,- vanuit de overheid. 


Risico’s
Weiden is een vak apart. Weiden vraagt een goede planning, structuur en management van u als ondernemer. Veel meer bent u bij weidegang afhankelijk van het weer, de grasgroei en de kwaliteit van het gras. Dit vraag om kennis en kunde om het weiden van koeien ook daadwerkelijk tot een succes te brengen. Weiden is veel meer dan de deur open zetten en de koeien naar buiten laten gaan. Houdt u daar als ondernemer geen rekening mee dan zal weiden ook geen succes worden. Maar met een goed weideplan een regelmatige farmwalk en de intentie om eruit te halen wat erin zit, is weidegang meer dan imago, maar een sleutel tot succes in uw bedrijfsvoering. 

Conclusies
•Weidegras is gemiddeld 10 cent goedkoper dan kuilgras per kg droge stof
•Bij meer weiden kunt u uw bedrijfsresultaat verbeteren
•Succesvol weiden vraag kennis en kunde van de ondernemer anders wordt het een fiasco
•Waar een wil is, is een wei!

Wilt u meer informatie of heeft u hulp nodig of vragen over weidegang, een beweidingsplan of farmwalk,  neem dan contact op met een van onze adviseurs of met Linda Brouwer: 06 - 533 51 736


Print
0 Reacties

Categorieën: Nieuws, Persoonlijk, WeidegangAantal views: 2387

Tags: kostprijsweidegang

Beheerder websiteBeheerder website

Andere items van Beheerder website

Contact auteur

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x