Meer gras in het rantsoen kan en met minder kosten

In de afgelopen twee jaar zijn zeven enthousiaste melkveehouders in ‘de Venen’, West-Utrecht, aan de slag gegaan om de gevolgen van een grasrijk rantsoen te onderzoeken. Belangrijke vragen die de veehouders graag beantwoord wilden hebben zijn:  “Hoe kan ik de grasproductie per hectare verhogen‘ en ‘Wat zijn de gevolgen voor mijn bedrijfsvoering als ik meer gras voer?’.  De Farmwalk is hiervoor regelmatig gebruikt. 

Het project, 90% grasdieet, is begeleid door PPP-Agro Advies in samenwerking met het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC). De activiteiten zijn uitgevoerd voor het Programmabureau Utrecht-West en wordt gefinancierd door de provincie Utrecht. 

Belangrijkste conclusies zijn dat het aandeel gras in het rantsoen best omhoog kan ten opzichte van het huidige niveau. Het krachtvoerverbruik kan bij de meeste veehouders nog verlaagd worden zonder dat het ten koste gaan van de melkproductie. Ook is er nog een (mineralen)efficiëntie haalbaar in de keuze van bijproducten naast een weiderantsoen of kuilgras rantsoen. Een lage krachtvoergift (10%) is haalbaar naast onbeperkt weidegang (bij voldoende huiskavel) en vooral dat is praktisch niet altijd uitvoerbaar vanwege een beperking van de beweidbare oppervlakte.

De deelnemers hebben allemaal ervaren dat door een optimalisatie van weidegang een hogere grasproductie mogelijk is. Het beter afstemmen van bemesting, bijvoeding en de graslengte kan veel winst opleveren. Gezien de actualiteit van de verandering van de derogatie eisen (80% grasland), wordt dit ook voor andere regio’s belangrijker.

Meer informatie is te lezen in bijgevoegde rapportage.  
De Nieuwe Oogst heeft ook een nieuwsbericht gemaakt naar aanleiding van onze bevindingen. Dit artikel vindt u hier.
Print
0 Reacties

Beheerder websiteBeheerder website

Andere items van Beheerder website

Contact auteur

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x