Meer koeien in de wei in 2017?!

In december is bekend gemaakt dat het percentage bedrijven dat weidt opnieuw gestegen is. In 2015 was de stijging nog te wijten aan de zogenaamde ‘deelweiders’, maar in 2016 was dat de stijging volledig toe te schrijven aan de ‘volledige’ weiders. Dit zijn veehouders die voldaan hebben aan de definitie van weidegang (minimaal 120 dagen van 6 uur of 720 uur totaal). In de praktijk blijkt het echter voor een aantal bedrijven lastig om deze definitie te controleren. Dit betreft bijvoorbeeld robotbedrijven of bedrijven die in koppels weiden (na elkaar).  En omdat de weidepremies per kg melk overal stijgen, wordt dit steeds belangrijker. Hiervoor is nu een oplossing bedacht. 

Ook in 2017 verwachten we weer veel ‘Nieuwe Weiders’. Aan ons als weidecoaches de uitdaging om hierin te ondersteunen om het ook tot een succes te maken voor zowel koe als ondernemer. Voor iedereen is het beter als de definitie weidegang niet ter discussie staat bij een controle, dus hier gaan we samen voor door allereerst een goed beweidingsplan te maken dat past bij bedrijf, koeien en ondernemer. Iedereen begrijpt dat alle begin moeilijk is, maar andersom is het wel zo dat vroeg beginnen het makkelijkst is. En de oppervlakte die in het voorjaar nodig is om te beweiden, valt erg mee.

De definitie van weidegang wordt gecontroleerd door de melkfabriek, vaak uitbesteed aan Qlip. Dit gebeurt overwegend door een fysieke controle op het bedrijf. Omdat dit soms tot discussies leidt, is er nu de mogelijkheid om dit digitaal te laten registreren. Door sensoren worden de weidetijden van alle koeien geregistreerd en kan zo worden gekeken of voldaan wordt aan de definitie weidegang. Meer informatie hierover staat in de flyer van Duurzame Zuivelketen. Zo’n systeem is dus een keuze, geen verplichting. De (drie) leveranciers van deze sensoren worden eerdaags bekend gemaakt. Kosten zullen variëren tussen enkele duizenden euro’s tot €10.000. Of dit uit kan, hangt dus af van het feit of de definitie ter discussie staat en dus over wel of niet weidegang premie ontvangen.

Op naar een mooi weideseizoen!


Document downloads

Print
0 Reacties

Categorieën: Nieuws, WeidegangAantal views: 2216

Tags: weidegang

Linda BrouwerLinda Brouwer

Andere items van Linda Brouwer

Contact auteur

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x