Opnieuw de wei in!

Afgelopen maanden zijn er een heel aantal melkveehouders voor het eerst sinds jaren weer met de koeien de wei in gegaan. Hoewel het percentage weidegang in West Nederland al hoog is, waren er ongeveer 25 melkveehouders die via het project 'Nieuwe Weiders' de inventarisatie gedaan hebben of het zou passen. Hierbij is niet alleen naar de beschikbare oppervlakte voor weidegang gekeken, maar ook naar de persoonlijke en andere bedrijfsmatige omstandigheden. Na de eerste inventarisatie hebben een aantal besloten om dit jaar nog niet in te stappen. Uiteindelijk zijn we met een kleine 20 melkveehouders in twee groepen aan de slag gegaan.

Het begin begon gelijk al lastig voor deze 'nieuwe weiders': een erg nat voorjaar waardoor de draagkracht het op veel plaatsen niet toeliet om vóór de eerste snede te starten met weidegang. Nu de eerste snede er in mei overal afgegaan is, lopen er inmiddels weer heel wat koeien extra buiten!
Sommige koppels koeien hebben geprobeerd of ze konden zwemmen (water kun je toch echt niet overheen lopen...), andere gingen gelijk met de bek naar de grond. Het blijkt maar weer dat weidegang bij jongvee cruciaal is voor een goede start met de melkkoeien. 
Ook zagen ze gelijk verandering in ureum: tijdens de koude en zonnige dagen een daling van het ureum in de melk, maar toen de bodemtemperatuur omhoog ging, ging gelijk het ureum ook omhoog. Daar kun je dus gelijk de eerste besparing pakken: soja uit het rantsoen en/of een eiwitarme brok kiezen. 
Tegelijkertijd zie je ook verschillen in de koppel: de ene koe is al meer gewend om vers gras te eten dan de andere en daardoor zijn er ook rantsoenverschillen binnen de veestapel. (chronische) Pensverzuring lag ook op de loer bij een aantal: slome koeien en/of dunne mest kunnen hier de signalen van zijn. Aanpassingen in de bijvoeding kunnen dan direct helpen.
Over het algemeen was er een stijging van de melkproductie te merken na de eerste weken weidegang en dan vooral bij de oudmelkse dieren.
Voor de komende tijd is het vooral belangrijk te leren hoe de grasgroei zich ontwikkelt. Na een trage groei in het vroege voorjaar en een supersnelle groei in de afgelopen weken, zal er de komende tijd ook een 'dip' te merken zijn door het in bloei komen van gras.
Samengevat voldoende aanknopingspunten om mee verder te gaan!

Meer informatie is te verkrijgen bij Linda Brouwer, 06-53351736 of l.brouwer@ppp-agro.nl

Print
0 Reacties

Categorieën: NieuwsAantal views: 1526

Tags: weidegang

Beheerder websiteBeheerder website

Andere items van Beheerder website

Contact auteur

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x