Robotmelken en weidegang, kan dat samen gaan?

Jazeker, maar goede graslandplanning is een must!!

Gebruikt u ook een automatisch melksysteem? Zo ja, in hoeverre gaat dit samen met beweiding? In de praktijk merken we dat veel bedrijven die automatisch melken  de dieren opstallen. Is dit een trend en waaruit komt die dan uit voort?

Veel van uw collega’s stoeien ook met dit vraagstuk. Ik wil graag weiden, maar hoe kan en moet ik dat dan doen. Mijn robot zit vol, huiskavel is klein, hoe hou ik productie op peil zijn al diverse argumenten om het niet te doen. Maar hoe doet een ander dat dan die ook die beperkingen heeft?
Vanuit het netwerk Dynamisch weiden zoeken uw collega’s naar mogelijkheden om zoveel mogelijk vers gras te benutten door het melkvee. De ervaring laat zien dat, ongeacht de omstandigheden, er heel veel mogelijk is.De grootste valkuilen zijn het niet tijdig starten in het seizoen. Dus de afstemming van grasaanbod en grasbehoefte loopt niet synchroon. Zodra dit fout loopt, dan wordt het lastig.

Ook bij een hoge belasting van uw robot, kan dit goed samengaan. Maar de koe moet wel naar buiten gaan om te eten en niet om te lummelen. Lummeltijd is er al genoeg over de dag. Buiten moet er gegeten (kunnen) worden. En dan moet het ook lekker zijn. Dus geen mest op etgroen rijden en dan de koeien erin laten weiden. Doe dit bij voorkeur voorafgaand aan een maaisnede.

Uw grootste uitdaging is dus om buiten een lekkere hap gras aan te kunnen bieden gedurende het hele seizoen. Een graslandkalender of registratie systeem kan heel veel hulp bieden. Maar een noviteit in de vorm van een “weide –App” wordt nu ook beproefd en zeer enthousiast gebruikt. Elke week een rondje door het land en als je thuiskomt heb je de registratie al weer gedaan. Loopt dit naar wens, dan kan de melkproductie nog wel eens toenemen in plaats van een gevreesde afname.

Deelname aan een robot graslandgroep kan ook heel uitdagend zijn om samen met uw collega’s de mogelijkheden te ontdekken en te leren van elkaar. Heeft u interesse, geef dit dan door aan Sjon de Leeuw (06-53427235).


Print
0 Reacties

Beheerder websiteBeheerder website

Andere items van Beheerder website

Contact auteur

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x