Verklein de percelen

Beweiding van lange, smalle percelen vormen toch wel een specifieke uitdaging op de veenweide bedrijven. Door de Weideman is het genoeg besproken dat er in beweiding eigenlijk twee soorten systemen zijn: omweiden en standweiden: 

Wilt u de grasproductie en benutting van een omweiden systeem verbeteren? Dan is het verkleinen van percelen essentieel. Idealiter bent u na maximaal 4 dagen van een perceel af. Als het u in twee of 1 dag lukt is het nog beter. De reden hiervoor is simpel: hoe korter de koeien in een perceel lopen om het kort te krijgen, des te sneller kan het gras herstellen. Daarnaast wordt er veel minder gras vertrapt. Dit komt zowel de groei als de benutting ten goede. 

Dat is in de veenweidepraktijk een grote uitdaging, immers we hebben lange smalle percelen soms wel 2000 meter diep. En om achterin te komen moeten we over de voorste percelen heen. Op veel bedrijven betekent dit dat voordat u van achteren naar voren bent er al snel  6 dagen overheen gaan.

Meestal wordt in deze gevallen met een draadje gewerkt maar de praktijk leert dat er al begonnen moet worden als het gras nog kort is. Tegen de tijd dat de koeien achterin lopen, is het gras daar te zwaar en liggen de beweidingsverliezen hoger. Tegelijkertijd weiden de koeien elke dag over het hele perceel terug. En houden op die manier de voorkant van het perceel kort. 

Er is maar een echte oplossing en dat is: verkleinen van die percelen. Voor een efficiënte grasbenutting is het verkleinen van uw percelen essentieel!

De oplossing ligt bijvoorbeeld in het splitsen van percelen in de lengte. Stel u weidt normaal ongeveer 6- 8 dagen op een perceel, als u het perceel splitst verlaagt u dit naar 3- 4 dagen. Door te splitsen en te blijven combineren met een achterdraad verhoogt u de grasgroei en benutting met sprongen.

Ook in standweiden is dit systeem toe te passen met bijvoorbeeld roterend standweiden. Bij standweiden zijn drie blokken gewenst (en 1 blok kan uit meerdere percelen bestaan). Vervolgens wordt zo'n blok een aantal percelen opgedeeld).Een mooi voorbeeld ziet u in het onderstaande plaatje, op dit bedrijf zijn alle percelen in de lengte gesplitst. 

 

Op deze manier kunnen de koeien 3-4 weken op een blok blijven lopen (elke dag een ander stukje en dan weer terug) zonder dat er met draad gesleept hoeft te worden.

Nog even terug naar dat draad: twee weten meer da één en een heel gebied weet samen nog meer. Er zijn er vast onder u die slimme oplossingen hebben bedacht om gemakkelijk draadjes te zetten. Eén ervan wil ik alvast met u delen: De schrikdraadkar van Gert Blokland . Zie onderstaande foto! Maar misschien heeft u ook nog slimme oplossingen die u wilt delen met collega’s! Laat het aan ons weten via info@ppp-agro.nl. In de volgende Veenweiden nieuwsbrief  zal ik die dan meesturen: zo leren we van elkaar!