Vroeg starten met weiden in het voorjaar

In ons dagelijks werk spreken we frequent met ondernemers over weidegang. Dit kan zijn in groepsverband tijdens een workshop over weidegang of individueel tijdens een weidegang advies. Een belangrijk discussiepunt is daarbij de start van weidegang voor of na de eerste snede. 9 van de 10 keer adviseren we om voor de eerste snede te gaan weiden. Minimaal vijf redenen waarom!

1. Weidegang in het voorjaar levert lagere voerkosten op: In de meeste gevallen stijgt de melkproductie en de opname doordat het voorjaarsgras smakelijk is en een zeer hoge voederwaarde heeft. Hierdoor kunt u direct besparen op minder krachtvoer en/of een goedkopere soort: een directe verlaging van de voerkosten; 
2. Het weer is aangenamer voor de koe: In het voorjaar zijn de temperaturen meestal aangenamer voor de koe om te weiden ten opzichte van erna: mei begin juni. Zeker voor veestapels die niet gewend zijn om te weiden is het voorjaar de beste tijd om te leren!
3. Weidepremie (1): Wanneer je als veehouder vroeg start met weiden is het eenvoudiger om de weidepremie te verdienen. Het afgelopen jaar starten veel veehouders pas in de eerste week van juni door de late eerste snede. Ze werden hierdoor genoodzaakt om hun koeien minimaal tot begin oktober te weiden om aan de 120 dagen te komen: Vroeg beginnen met weiden geeft flexibiliteit in de invulling van dagen en uren weiden. 
4. Weidepremie (2): Staatssecretaris van Dam heeft onlangs bekend gemaakt een premie te verstrekken van € 750,- wanneer melkveehouders hun koeien voor de eerste snede de wei in doen (uiterlijk 15 april). Wat ons betreft nog een extra stimulans om vroeg te gaan weiden. 
5. Benodigde oppervlakte: In het voorjaar is de benodigde oppervlakte voor beweiding niet zo groot door de snelle grasgroei. In april- mei wordt er grasgroei gemeten van soms wel 150 kg/ds per dag. In juni- juli is dit eerder 80 tot 90 kg/ds per dag (gesloten gewas).
 
Wanneer u besluit in het voorjaar te gaan weiden willen we alvast meegeven dat om er ook rekening mee te houden met de bemesting: Drijfmest voor beweiding kan, mits het op tijd wordt aangebracht en niet met te hoge giften van ongeveer 20 tot 25 kuub per hectare. 

Wilt u graag met een weidecoach sparren over weidegang of samen een beweidingsplan opstellen, neem contact op met Bart van der Hoog op 06-12330794 of via b.van.der.hoog@ppp-agro.nl.


Print
0 Reacties

Beheerder websiteBeheerder website

Andere items van Beheerder website

Contact auteur

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x