Veenweiden Vakdagen

PPP Agro Advies organiseert ieder jaar een aantal Veenweiden Vakdagen. Deze dagen gaan over onderwerpen die het bewerken van veengrond specifieker maken. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld bemesting, weidegang of waterbeheersing. 

Op Veenweiden Vakdagen worden noviteiten en nieuwe inzichten gepresenteerd, bediscussieerd en gedemonstreerd. Uw kennis wordt opgefrist en u raakt geïnspireerd. 

Demonstratie baggerspuiten en ecologisch slootschonen

Demonstratie baggerspuiten en ecologisch slootschonen

Auteur: Beheerder website/maandag 7 september 2015/Categorieën: Nieuws, Water

Op donderdag 3 september is er een velddemonstratie georganiseerd over baggerspuiten en ecologisch slootschonen. De demonstratie is georganiseerd vanuit het collectief Rijn & Gouwe Wiericke, de Groene Klaver, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het Hoogheemraadschap Rijnland. 

Sjon de Leeuw van PPP-Agro Advies heeft hierbij toelichting mogen geven op de demonstraties in het veld. Naar aanleiding van deze dag is er een mooi filmpje gemaakt door Tractorspotter. Veel kijk plezier. Print

Aantal views (3312)/Reacties (0)

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x