Veenweiden Vakdagen

PPP Agro Advies organiseert ieder jaar een aantal Veenweiden Vakdagen. Deze dagen gaan over onderwerpen die het bewerken van veengrond specifieker maken. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld bemesting, weidegang of waterbeheersing. 

Op Veenweiden Vakdagen worden noviteiten en nieuwe inzichten gepresenteerd, bediscussieerd en gedemonstreerd. Uw kennis wordt opgefrist en u raakt geïnspireerd. 

Uitnodiging Vakdag voeding 15 februari dinsdag 7 februari 2017

Uitnodiging Vakdag voeding 15 februari

Goed ruwvoer van eigen bodem is de basis van een melkveebedrijf met rendement. Allereerst omdat dit zorgt voor gezonde koeien met een goede...
22 maart 2016 14e innovatiedag ‘Blik op de wei’ vrijdag 4 maart 2016

22 maart 2016 14e innovatiedag ‘Blik op de wei’

Met plezier kondigen we u de Innovatiedag ‘Blik op de wei’ aan. Een dag die in het teken staat van het beweidingsseizoen 2016,...
Proeftuin Veenweiden zoekt deelnemers zaterdag 20 februari 2016

Proeftuin Veenweiden zoekt deelnemers

Het programma Proeftuin Veenweiden Natura 2000 zoekt toekomstgerichte melkveehouders die van een uitdaging houden. Met een groep van 100 boeren...
Demonstratie baggerspuiten en ecologisch slootschonen maandag 7 september 2015

Demonstratie baggerspuiten en ecologisch slootschonen

Op donderdag 3 september is er een velddemonstratie georganiseerd over baggerspuiten en ecologisch slootschonen. Sjon de Leeuw van PPP-Agro...
Vakdag aanleg onderwaterdrainage donderdag 11 juni 2015<

Vakdag aanleg onderwaterdrainage

Op 28 mei j.l. hebben loonwerkbedrijf De Vries, Reyneveld Drainage en Barth drainage op melkveeproefbedrijf Zegveld gedemonstreerd hoe drainage...
RSS
12