Veenweiden Vakdagen

PPP Agro Advies organiseert ieder jaar een aantal Veenweiden Vakdagen. Deze dagen gaan over onderwerpen die het bewerken van veengrond specifieker maken. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld bemesting, weidegang of waterbeheersing. 

Op Veenweiden Vakdagen worden noviteiten en nieuwe inzichten gepresenteerd, bediscussieerd en gedemonstreerd. Uw kennis wordt opgefrist en u raakt geïnspireerd. 

Veenweiden vakdag: Afstellen bemester donderdag 21 mei 2015

Veenweiden vakdag: Afstellen bemester

28 mei is er op het KTC Zegveld (kennis transfer centrum) de tweede Veenweiden Vakdag gehouden. De deelnemende bedrijven en organisatie kijken...
Interessante Resultaten in Steenmeel-proeven dinsdag 17 maart 2015

Interessante Resultaten in Steenmeel-proeven

In 2014 zijn door het Prakijknetwerk “De onderste steen boven” zes praktijkproeven met steenmeel aangelegd. In het praktijknetwerk...
Veen herstelt zichzelf! dinsdag 17 maart 2015

Veen herstelt zichzelf!

Wat voor veel boeren al bekend is op basis van ervaring, is nu ook uit onderzoek gebleken. Een proef over de draagkracht van veen, uitgevoerd op...
Verslag Veenweide Vakdag 10 Juli 2014 dinsdag 16 september 2014

Verslag Veenweide Vakdag 10 Juli 2014

Het gras in de veenweiden herbergt geheimen die alleen voor de echte vakman te ontrafelen zijn. Vooral het toepassen van echte vakkennis in de...
1e Veenweiden-vakdag 'Wat het gras wil' maandag 30 juni 2014<

1e Veenweiden-vakdag 'Wat het gras wil'

Het gras in de veenweiden herbergt geheimen die alleen voor de echte vakman te ontrafelen zijn. Vooral het toepassen van echte vakkennis in de...
RSS
12