Veenweiden Vakdagen

PPP Agro Advies organiseert ieder jaar een aantal Veenweiden Vakdagen. Deze dagen gaan over onderwerpen die het bewerken van veengrond specifieker maken. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld bemesting, weidegang of waterbeheersing. 

Op Veenweiden Vakdagen worden noviteiten en nieuwe inzichten gepresenteerd, bediscussieerd en gedemonstreerd. Uw kennis wordt opgefrist en u raakt geïnspireerd. 

Uitnodiging Vakdag voeding 15 februari

Uitnodiging Vakdag voeding 15 februari

Auteur: Teus Verhoeff/dinsdag 7 februari 2017/Categorieën: Nieuws, KTC Zegveld, Rantsoenadvies

Geachte relatie,

Goed ruwvoer van eigen bodem is de basis van een melkveebedrijf met rendement. Allereerst omdat dit zorgt voor gezonde koeien met een goede productie, en ten tweede omdat er dan minder voer hoeft te worden aangekocht. Hiermee is de basis gelegd voor een gezonde bedrijfsvoering met lage kosten. Daarnaast is de juiste voeding essentieel voor een succesvolle opfok, productie en een goede KringloopWijzer.

Op deze Vakdag bieden we u in 4 workshops diverse invalshoeken die met goed (ruw)voer te maken hebben. Hiermee willen we u, voordat het groeiseizoen begint, handvatten bieden om het voer te oogsten dat op uw bedrijf past en de voeding maximaal af te stemmen op de behoeftes van het vee. Want goede voeding geeft gezonde koeien en een tevreden boer!

Programma

Ontvangst met koffie 12:45-13:00

Opening 13:00-13:10

Voersessie 1: TOPkuil, wat zit daar in en hoe krijg ik die? 13:10-13:55

Goed ruwvoer is de basis voor gezonde koeien en een goede productie. Sander van Zijderveld van Provimi zal toelichten wat voor gras we eigenlijk in de kuil willen hebben en hoe we dit kunnen bereiken.

Voersessie 2: Broei in de kuil - Verspilde energie!! 13:55-14:40

De gevolgen van broei in de graskuil zorgen op een gemiddeld melkveebedrijf al snel voor een kostenpost van enkele duizenden euro’s. Sjon de Leeuw van PPP-Agro advies zal ons meenemen in het in- en uitkuilmanagement en hoe we zo broei kunnen voorkomen.

Voersessie 3: Voeding van Kalf tot Koe, hoe fok ik een kalf op tot een goede koe? 14:40-15:20

Veearts Aart de Zeeuw neemt ons mee in de opfok van kalf tot koe. Welke voeding komt hierbij kijken en wat is absoluut van belang?

Voersessie 4: Droogstand het begin van de volgende lactatie! 15:20-16:00

De droogstand en de eerste dagen na afkalven zijn voor melkkoeien kritische periodes voor een goede probleemloze lactatie. Boerenveearts Gerrit Hegen zal alles vertellen over waar je in de voeding bij deze groep dieren op moet letten en hoe je hier op kunt sturen.

Afsluiting en mogelijkheid tot een drankje 16:00

Aanmelden

Gezien de onderwerpen en sprekers een middag om niet snel te vergeten met echt goed toepasbare kennis voor thuis, dus geef u op bij Teus Verhoeff,t.verhoeff@ppp-agro.nl en vermeld daarbij het aantal personen. Aan de dag zijn voor u geen kosten verbonden.

 We zien u graag op woensdag 15 februari om 13:00

 Namens de organisatoren

Print

Aantal views (2050)/Reacties (0)

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x