Bedrijfsbegeleiding

Bedrijfsbegeleiding door PPP-Agro Advies is voor veel veehouders onmisbaar geworden. Het doel van bedrijfsbegeleiding is vaak het verbeteren van de technische resultaten op verschillende gebieden zoals bijvoorbeeld bemesting, veevoeding, beweiding. Bedrijfsbegeleiding kan ook op financieel-strategisch gebied zinvol zijn. Inzicht in de cijfers: hoe doe ik het? Denk aan hulp bij een financieringsaanvraag voor een nieuwe stal of hulp bij het opstellen van een bemestingsplan en het doen van de Gecombineerde opgave.

Vee & Voeding

Een praktijkgericht bemestingsplan is de basis voor een goede ruwvoervoorziening en beweidingsplan.Voor het behalen van het maximale rendement uit uw ruwvoer en uw veestapel gebruiken we het beschikbare ruwvoer op uw bedrijf als basis voor onze advisering. We nemen belangrijke kengetallen uit het standaardoverzicht onder de loep om te kijken waar verbeterpunten liggen. 


Teelt

Hoe ziet uw ruwvoerwinning eruit en de beweidingsstrategie? PPP-Agro Advies helpt bij het opzetten van een goed bemestingsplan dat past bij uw bedrijfsvoering. Heeft u een melkrobot en wilt u graag gaan weiden? Of wilt u de koeien vaker buiten hebben en vindt u het lastig hoe dat aangepakt moet worden? Onze adviseurs hebben veel ervaring bij inpassing daarvan. 

Financieel & Strategie

Wet- en regelgevingBedrijfsanalyse

Door verdergaande schaalvergroting in de melkveehouderij en of neven-activiteiten lopen steeds meer ondernemers op hun tandvlees.

Lees meer


Ondernemingsplan

De toekomstgerichte ondernemer maakt elke drie jaar een ondernemingsplan.

Lees meer


Bedrijfsplan


Visie


Sparren


Rantsoenadvies

Rantsoenadvisering is een proces wat sterk aan veranderingen onderhevig is en is ook het meest besproken onderwerp.

Lees meer


Administratie en Advies

Met enkele vertrouwde en deskundige accountants en of belastingadviesbureaus zijn heldere afspraken gemaakt over duurzame samenwerking.

Lees meer


Procesbegeleiding

Als ondernemer heeft u soms te maken met ingrijpende veranderingen.

Lees meer


Beweiding


Bemestingsplan


ArbeidsanalysePresentaties

Wanneer u op uw bijeenkomst een presentatie wenst van een specialist kan PPP-Agro Advies u van dienst zijn.

 


Vertrouwenspersoon


Ontzorgen


GDI invullen