Met minder eiwit, stijgt uw score van 1-0 naar 6-0!

Vanuit Proeftuin Veenweiden waren we in de afgelopen drie jaar erg gefocust op ammoniak. De grote vraag was: hoe zorgen we op ieder bedrijf voor 25% minder ammoniak uitstoot? Maatregel nummer 1 om dat te bereiken is het reduceren van de overmaat aan eiwit in de cyclus!

Inmiddels krijgen de duurzaamheidskengetallen vanuit de zuivelindustrie de nodige aandacht en (financieel) gewicht. Nu blijkt dat eiwit in het rantsoen niet alleen effect heeft op ammoniak, maar ook op andere kengetallen. Reden te meer om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan!

Meer eiwit van eigen land
Het percentage eiwit van eigen land is de verhouding tussen geproduceerd eiwit van eigen land en de totale behoefte aan eiwit van de veestapel. Door elke diergroep eiwit op maat te voeren neemt de behoefte van de totale veestapel vaak fors af. Dit levert dan extra punten op voor % eiwit van eigen land.

Minder broeikasgassen
1) Minder ammoniak in de lucht zorgt voor minder omzetting naar lachgas.
2) Minder overmaat aan eiwit zorgt voor minder stikstof in de mest/urine en daardoor minder emissie van lachgas uit de mestopslag
3) Minder stikstof in de mest/urine zorgt ook voor minder methaanemissie uit de mestopslag.
4) Minder stikstof in de mest/urine zorgt ook nog voor minder methaan bij beweiden.

Conclusie: Minder eiwit in het rantsoen scoort op veel fronten! En dan hebben we het nog niet eens gehad over het stikstofplafond...

Redenen genoeg om met de eiwitbenutting aan de slag te gaan!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teus Verhoeff, mail t.verhoeff@ppp-agro.nl of bel 06-47155573

Print
0 Reacties

Teus VerhoeffTeus Verhoeff

Andere items van Teus Verhoeff

Contact auteur

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x