Arbeidsanalyse

Tijd Tekort?
Wie kent die momenten niet? Geen tijd, veel te druk. Op zich niets mis mee; “het houdt  je van de straat” wordt dan veelal geroepen of  “beter druk dan niets te doen”. Maar als het niet meer bij momenten blijft en er allerlei klussen blijven liggen en of er steeds minder tijd is voor gezin en ontspanning, dan wordt het lastig en ontstaan er spanningen. Je hebt steeds minder plezier in het werk en het lijkt wel of er steeds minder uit je handen komt. De P van Plezier komt in de knel!!

Arbeid in Balans
Feit: Door verdergaande schaalvergroting in de melkveehouderij en of nevenactiviteiten lopen steeds meer ondernemers op hun tandvlees met allerlei gevolgen van dien. AB Zuid Holland en PPP-Agro Advies pakken dit samen op in het project “Arbeid in Balans”.

Nieuw: Arbeidsanalyse en of arbeidsbegroting
Met behulp van de door PPP-Agro Advies ontwikkelde  “Arbeidsanalyse “ worden arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod op het melkveehouderijbedrijf in kaart gebracht en kunnen knelpunten worden opgespoord. De “Arbeidsanalyse” geschiedt aan de hand van een door u uitgevoerde tijdregistratie. Een arbeidsbegroting berekend de arbeidsbehoefte aan de hand van door u aangeleverde informatie over het bedrijf, zoals omvang, huisvesting, mechanisatie, bouwplan, etc…
De ervaren en onafhankelijke adviseurs van PPP-Agro Advies zoeken vervolgens met u naar oplossingen voor een arbeidsknelpunt en of bedrijfsorganisatie.
AB Zuid Holland kan in goed overleg een prima rol spelen bij het invullen van arbeidstekorten en of specifieke werkzaamheden op het bedrijf.

Kosten
De kosten voor het opstellen van een arbeidsanalyse en of –begroting voor een melkveehouderijbedrijf bedragen circa € 500,- excl. 6% BTW. Dit is inclusief bespreking van het rapport.

Subsidie
AB Zuid-Holland verstrekt onder voorwaarden aan de 1e 10 deelnemers een subsidie van € 250,- excl. BTW. De eerste voorwaarde is dat uw bedrijf ligt in het werkgebied van AB-ZH en de 2e voorwaarde is dat u toestemming geeft dat een AB relatiebeheerder bij de bespreking van het rapport aanwezig is en of dat AB u benadert voor een kennismakingsgesprek.

Opgeven
U kunt zich opgeven door het sturen van een e-mail aan k.de.jong@ppp-agro.nl.

Vermeld hierbij duidelijk:
Bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, evt. mobiele telefoon.

Tenslotte
We wensen u toe dat u als melkveehouder met enthousiasme plezier op uw bedrijf kunt ondernemen, zodat Perspectief, Pegels en Plezier aanwezig blijven!


Contact


  • *
  • *