Projecten

Om te zorgen dat melkveehouders die bij PPP Agro Advies klant zijn, altijd over de meest actuele kennis en inzichten vanuit het onderzoek kunnen beschikken, is PPP Agro Advies heel actief in projecten. PPP Agro Advies neemt daarom deel aan verschillende landelijke en regionale projecten voor zowel overheden als onderzoeksinstellingen. Resultaten worden gepubliceerd in vakbladen en gedeeld met melkveehouders door innovatiedagen te organiseren.

Kansen voor kruiden!

Auteur: Teus Verhoeff/woensdag 27 september 2017/Categorieën: Projecten

Kansen voor kruiden!

Melkveehouders die al jarenlang met kruiden werken, kunnen zo een aantal voordelen opnoemen, In de bodem verbeteren kruiden bijvoorbeeld de benutting van stikstof omdat er minder stikstof in de vorm van nitraat uitspoelt (ze remmen nitrificatie). Ook verbeteren kruiden de draagkracht door een betere wortelstructuur en verhogen de eiwitopbrengst van het totale gewas. Verder spelen veel kruiden een rol in de droogtetolerantie van een gewas.  Kruiden zoals de smalle weegbree blijken ook goed voor de gezondheid van de koe.  Kortom, met een grasbestand van alleen Engels raaigras laten we mogelijkheden liggen, waar zowel de bodem als de koe hun voordeel mee kunnen doen. 

Starten 

Als je overtuigt bent van de toegevoegde waarde van kruiden, is het nog een uitdaging om het aan de gang te krijgen. Er zijn nog veel vragen hoe kruiden succesvol te integreren zijn in bestaand grasland. Wat is een succesvol mengsel bij herinzaai? Welke periode van het jaar is het meest geschikt voor doorzaaien of herinzaaien? Kun je kruiden extra stimuleren door de manier/intensiteit  van maaien, beweiden of bemesten? Om op al die vragen een antwoord te krijgen is het mooi dat ‘reguliere’ bedrijven er inmiddels volop mee bezig zijn. 

Gezonde bodem, gezonde koeien

In de Krimpenerwaard zijn vijf boeren die als project experimenten uitvoeren met het inzaaien en doorzaaien van kruidenmengsels. Eén deelnemer legt in zijn bestaande grasland, proefvelden aan met een diversiteit aan kruidenmengsels, zie onderstaande tabel

  


Andere deelnemers proberen dit najaar nog een strook in hun grasland door te zaaien met een speciaal mengsel. De overige deelnemers zijn begonnen met het in kaart brengen van de bestaande botanische samenstelling in hun grasland. Daaraan kun je zien welke kruiden vanzelf goed groeien op het land. Deze kun je een handje helpen met zaaien.  

Als melkveehouder is het interessant om uw licht eens op te steken over kruiden die door het Engels raaigras zijn verdrongen. Zeker als je wat meer land tot je beschikking hebt gekregen.Print

Aantal views (1630)/Reacties (0)

Teus Verhoeff

Teus Verhoeff

Other posts by Teus Verhoeff
Contact auteur

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x