Projecten

Om te zorgen dat melkveehouders die bij PPP Agro Advies klant zijn, altijd over de meest actuele kennis en inzichten vanuit het onderzoek kunnen beschikken, is PPP Agro Advies heel actief in projecten. PPP Agro Advies neemt daarom deel aan verschillende landelijke en regionale projecten voor zowel overheden als onderzoeksinstellingen. Resultaten worden gepubliceerd in vakbladen en gedeeld met melkveehouders door innovatiedagen te organiseren.

Proefpolder KringloopLandbouw

Auteur: Wim Honkoop/woensdag 1 november 2017/Categorieën: Projecten

Proefpolder KringloopLandbouw
In de Proefpolder KringloopLandbouw werken we samen met de veehouders uit Wilnis (Utrecht), onderzoekspartijen (Alterra, Louis Bolk Instituut, Boerenverstand en NMI) en de waterschappen (HDSR en AGV) aan het verbeteren van de mineralen benutting en om daarmee een verbetering van de waterkwaliteit te realiseren. 

Door met een aantal veehouders uit dezelfde polder aan de slag te gaan, verwachten we ook concrete resultaten te realiseren. Met een aantal praktische boeren maatregelen kunnen we dan sturen op een betere benutting van mineralen (nutriënten) in de bodem. Vervolgens wordt onderzocht en gemonitord in welke mate het verbeteren van de benutting op bodemniveau leidt tot een verbetering van de waterkwaliteit. Het doel is om helder te krijgen welke kringloopmaatregelen het meest effectief zijn voor een betere waterkwaliteit. De potentiële effecten hiervan zijn namelijk al eerder onderzocht in een voorstudie waaraan ook PPP-Agro Advies een bijdrage heeft geleverd: 'Potentie Kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide'  We kijken dus nu of dit ook in de praktijk zo uitpakt.


De rol van PPP-Agro Advies is het begeleiden en ondersteunen van de betrokken veehouders in het selecteren en implementeren van maatregelen. We gebruiken de Kringloopwijzer als middel om de mineralenstromen van de bedrijven in kaart te brengen en vervolgens ook te optimaliseren. 
Proefpolder KringloopLandbouw wordt van 2017 t/m 2019 uitgevoerd, in 2020 vindt de afronding plaats.

 

Neem contact op met Wim Honkoop:
E: w.honkoop@ppp-agro.nl
T: +31 (0)6 - 13 52 25 42


Print

Aantal views (1744)/Reacties (0)

Wim Honkoop

Wim Honkoop

Other posts by Wim Honkoop
Contact auteur

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x