Bedrijfsbegeleiding

Bedrijfsbegeleiding door PPP-Agro Advies is voor veel veehouders onmisbaar geworden. Het doel van bedrijfsbegeleiding is vaak het verbeteren van de technische resultaten op verschillende gebieden zoals bijvoorbeeld bemesting, veevoeding, beweiding. Bedrijfsbegeleiding kan ook op financieel-strategisch gebied zinvol zijn. Inzicht in de cijfers: hoe doe ik het? Denk aan hulp bij een financieringsaanvraag voor een nieuwe stal of hulp bij het opstellen van een bemestingsplan en het doen van de Gecombineerde opgave.

Vee en Voeding

Een praktijkgericht bemestingsplan is de basis voor een goede ruwvoervoorziening en beweidingsplan.Voor het behalen van het maximale rendement uit uw ruwvoer en uw veestapel gebruiken we het beschikbare ruwvoer op uw bedrijf als basis voor onze advisering. We nemen belangrijke kengetallen uit het standaardoverzicht onder de loep om te kijken waar verbeterpunten liggen. 

 

Teelt

Hoe ziet uw ruwvoerwinning eruit en de beweidingsstrategie? PPP-Agro Advies helpt bij het opzetten van een goed bemestingsplan dat past bij uw bedrijfsvoering. Heeft u een melkrobot en wilt u graag gaan weiden? Of wilt u de koeien vaker buiten hebben en vindt u het lastig hoe dat aangepakt moet worden? Onze adviseurs hebben veel ervaring bij inpassing daarvan. 

Financieel en Strategie

Wet- en regelgevingBedrijfsanalyse                                                 Lees meer

Ondernemingsplan                                         Lees meer

Bedrijfsplan

Visie

Sparren


Rantsoenadvies en Beweiding                       Lees meer

Administratie en Advies                                  Lees meer

Procesbegeleiding                                           Lees meer

Bemestingsplan

ArbeidsanalysePresentaties

Vertrouwenspersoon

Ontzorgen

GDI invullen