Veen herstelt zichzelf!

dinsdag 17 maart 2015

Veen herstelt zichzelf!

Wat voor veel boeren al bekend is op basis van ervaring, is nu ook uit onderzoek gebleken. Een proef over de draagkracht van veen, uitgevoerd op proefboerderij KTC Zegveld en in samenwerking met het Veenweideninnovatiecentrum, bevestigt het herstellend vermogen van veen. Voor het praktijknetwerk 'Draagvlak voor draagkracht' is een proef uitgevoerd naar de gevolgen van het rijden met verschillende machines in de veenbodem. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat de indringingsweerstand binnen een maand zich hersteld naar het oude niveau.

In het praktijknetwerk draagvlak voor draagkracht worden verschillende maatregelen geprobeerd en bekeken omtrent het verbeteren van de draagkracht op veen. In het kader van draagkracht verbetering is er de wetenschap dat het draagkrachtsniveau negatief verandert wanneer er met (zware) machines over het land gereden wordt. Deze veronderstelling kwam ook naar voren bij het uitvoeren van de proef. Afgelopen oktober is onderstaande proefopstelling uitgezet en uitgevoerd. Een nameting is een maand later gedaan, in november.

In afbeelding 1 is de proeflocatie en de verschillende proefvelden te zien:
1. Trekker met hoge druk
2. Trekker met lage druk
3. Trekker met opraapwagen met hoge druk
4. Trekker met opraapwagen met lage druk
5. Referentie
6. Verreiker


In figuur 2 is het draagkrachtsniveau en de indringingsweerstand weergegeven van de vijf machinecombinaties (twee keer: voor en na het rijden). De draagkracht wordt vergeleken met de indringingsweerstand in de bovenste laag 0-10 cm (conus van 5 cm2). In figuur 2 is draagkracht uitgedrukt in de hoeveelheid kracht die nodig is om een conus van 5 cm2 door de bovenste bodemlaag heen te drukken. De twee combinaties die het meest negatieve effect hebben op het draagkrachtsniveau, zijn de trekker met een hoge bandenspanning (van 620 naar 400) en een grasbaal voor en achter in de klem. Terwijl dezelfde trekker met lage bandenspanning (0,40 i.p.v. 2 bar) een goede draagkracht behoudt. De andere combinatie is de verreiker (van 700 naar 500): ook deze banden hebben een hoge bandenspanning en met een gewicht van 7 ton heeft dit veel invloed.

Figuur 2: meetgegevens 23 oktober 2014

Bodemdruk

In figuur 3 is de druk (indringingsweerstand) in de bodem gemeten per centimeter. In de bovenste laag van de bodem (0-20cm) is de grootste spreiding te zien. Het valt op dat hoe hoger de belasting, des te lager de druk per cm is. Ook hier is te zien dat de trekker met een hoge bandenspanning (geel) en de verreiker (paars) het laagste uitvallen tussen de 10-20cm diepte. De tweede meting is een maand later gedaan. Hieruit blijkt dat de druk weer volledig hersteld is, ook op 10 tot 20cm diepte is er nauwelijks verschil meetbaar.
Heeft u vragen of wilt u meer weten over de het praktijknetwerk, dan kunt u zich wenden tot Teus Verhoeff, 06-47155573 of t.verhoeff@ppp-agro.nl

Print

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x

 

 

 

PROJECTEN